Product Description

האופנוע המושלם – משלב נוחות , עיצוב והנאה מושלמת ברכיבה.
• גיל: 3-8.
• צפצפה.
• האצה בעזרת ידית מהירות.
• דוושת בלם.
• חוסם מהירות לבטיחות.
• גלגלי עזר.
• גלגלים עם כיסוי גומי.
• בטיחותי ביותר.
• אין גישה למנועים ולגירים.
• בעל אישור מכון התקנים.