מיטת מעבר המשמשת לאחר גמר השימוש במיטת התינוק.
בעלת 6 רגליים ליציבות ולתמיכה אמצעית ולמניעת "בטן" במיטה בחלוף הזמן.
למיטה 9 תומכים למזרן ולא 7 כבכל המיטות.