Product Description

1. מערכת הנעה 6V
2. אפשרות נסיעה קדימה בלבד.
3. פנסי LED קדמיים מאירים.
4. ידית בקרת מהירות(גז) מסתובבת על כידון האופנוע.
5. ידיות גומי רכות על הכידון.
6. לוח שעונים עם תאורת LED.
7. לחצני איתות עם אפקטים קוליים על הכידון הקדמי.
8. מראות צבעוניות
9. גלגלי עזר לנסיעה בטוחה וחלקה.
10.משקל נסיעה מורשה עד 35 ק"ג
11.גיל נסיעה מורשה מ-3 שנים ומעלה
12.כולל מטען ומצבר מקורי.